Cover EOSEOS editie 5/2018

CREATIEVE ROBOTS

Computers en robots worden steeds creatiever. ‘Robots kunnen alles wat mensen ook kunnen, en uiteindelijk zullen ze tot nog veel meer in staat zijn.’

Onder andere nog:

Microbioloog Walter Fiers wijdde zijn carrière aan het ontwikkelen van een universeel griepvaccin. ‘Vaccinbedrijven nemen weinig risico’s’.

Over een paar miljard jaar zal het Andromedastelsel botsen met ‘onze’ Melkweg.

Het opsporen en behandelen van osteoporose lukt steeds beter. Toch neemt het aantal breuken sedert kort weer toe. Wat is er aan de hand?